Chi tiết về vòng gọi vốn đầu tiên

Trong video ngắn này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về vòng gọi vốn đầu tiên, lí do , quyền lợi của cổ đông chiến lược , tiêu chí và số lượng kêu gọi.

Như các bạn biết Finhou là 1 mô hình thông minh kết hợp giữa cộng tác viên và nền kinh tế chia sẻ để mọi người đều được hưởng lợi từ việc sử dụng đòn bẩy công nghệ trong việc quản trị bất động sản thuê và cho thuê bao gồm các bên thuê ,cho thuê và cộng tác viên đại lí của chúng tôi.

Vậy việc có được sự ủng hộ từ đội ngũ chiến lược ban đầu có tầm nhìn, quan hệ, kinh nghiệm, chiến lược trong lĩnh vực startup kinh doanh và trong lĩnh vực Bất động sản là vô cùng quan trọng.

Chúng tôi hi vọng sẽ có đối tác là những người có phù hợp với những tiêu chí đẫ đề ra và mọi người sẽ là người đồng hành cùng chúng tôi xây dựng 1 bức tranh lớn khi chúng tôi sẵn sàng chia sẻ lại cho anh chị đối tác những quyền lợi như 1 cổ đông sáng lập ở giai đoạn 1 này.Quyền lợi của anh chị sẽ là :

Quyền lợi 1

Cam kết bảo toàn vốn nếu như trong vòng 4 tháng - tức là đến 31/12/2019 mà Finhou không ra mắt được sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí đã đề ra.

Quyền lợi 2

Cơ chế thoái vốn của anh chị sẽ là khi mà Finhou đạt được 100 000 giao dịch vào năm 2020-2021 thì anh chị sẽ được thoái vốn.

Quyền lợi 3

Anh chị có khả năng tăng 2 - 5 lần vốn của mình thông qua việc tăng trưởng thị giá của cổ phiếu trên thị trường như chiến lược gọi vốn.

Quyền lợi 4

Chúng tôi chia cho cổ đông là 32% lợi nhuận sau thuế thì mức lợi nhuận anh chị thu về sau 1 năm trung bình là 18% năm

Video liên quan