Quyền lợi cộng tác viên finhou

Quyền lợi cộng tác viên hệ thống Finhou.Khi tham gia hệ thống Finhou anh chị sẽ có 3 quyền lợi chính và 1 quyền lợi vô cùng đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên của dự án:

3 quyền lợi chính và 1 quyền lợi đặc biệt

Quyền lợi 1

Anh chị sẽ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về bán hàng , kinh doanh và quy trình của 1 cộng tác viên hệ thống.

Quyền lợi 2

Xây dựng cho mình dòng thu nhập bền vững và tăng trưởng trong lĩnh vực thuê và cho thuê đang rất nóng hổi và ngày càng phát triển trong thị trường Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung
Sau 6 - 12 tháng khi mà anh chị trở thành cộng tác viên của hệ thống thì anh chị có khả năng đạt được thu nhập thụ động từ bất động sản thuê và cho thuê là 1000 -> 5000 USD 1 tháng rơi vào khoảng 23 -> trên 100 trệu 1 tháng

Quyền lợi 3

Mình sẽ được cung cấp công cụ về marketing về công nghệ : cách làm video chuyên nghiệp,sử dụng và tạo quảng cáo trên facebook,instargram,...

Quyền lợi 4

Quyền lợi của cộng tác viên trong tháng 8, tháng 9 sẽ có quyền lợi vô cùng đặc biệt là thu nhập thù lao thêm do công ty trả cho anh chị vì : Trong tháng 8, 9, 11 chúng tôi Free phí giao dịch trên hệ thống .Nên mọi % hoa hồng từ cộng tác viên đều được phí công ty chi trả cho anh chị.

Vậy tại thời điểm này khi làm cộng tác viên trên hệ thống sẽ có cơ hội xây dựng cho mình tập data khách hàng thuê và cho thuê .Ở đó sẽ tạo cho anh chị dòng thu nhập thụ động bền vững và tăng trưởng của Bất động sản. Ngoài ra, anh chị sẽ được lương tương ứng với số nhà cho thuê được anh chị đưa lên hệ thống để hệ thống kiểm duyệt đảm bảo chất lượng.

Video liên quan