Sự ra đời và sứ mệnh đặt lên vai của WE24h

Công ty WE24H

Được thành lập để giải quyết bài toán trong lĩnh vực bất động sản thuê và cho thuê sử dụng đòn bẩy thông minh là công nghệ trong kỉ nguyên 4.0

Finhou nền tảng giao dịch Bất động sản thuê và cho thuê 4.0

Với những ứng dụng ưu tiên cho người dùng và những lợi thế cạnh tranh duy nhất trên thị trường thì mục tiêu định vị trở thành nền tảng giao dịch bất động sản 4.0 hiện đại số 1 Việt Nam và Châu Á trong vòng 5 năm tới thu hút được triệu thành viên và khách hàng tham gia. Trong vòng 3-5 năm tới, chúng tôi định vị để trở thành 1 nền tảng thành công xây dựng trong hệ sinh thái liên quan Bất động sản, ví dụ: mua bán Bất động sản và các dịch vụ liên quan trong hệ sinh thái.

Video liên quan