Làm thế nào để người dùng thực hiện giao dịch và thanh toán qua Finhou

6 cách chính giúp cho người dùng giảm được rủi ro khi thanh toán qua hệ thống của finhou

Yếu tố 1

Đó là giá trị cốt lõi mà đội ngũ sang lập cũng như vận hành của Finhou mang đi trong mình đó là 3T và 1 N như tôi đã chia sẻ ở trong những phần trước, và chính những giá trị cốt lõi của team sáng lập và đội ngũ vận hành này, sẽ là giá trị cốt lõi, đi và mang tới cho cộng đồng khách hàng và phục vụ xã hội của Finhou.

Yếu tố 2

Cũng giống như những hệ thống đang vận hành thì thông tin của người cho thuê sẽ không được hiển thị một cách public và công khai ở trên ở trên nền tảng giao dịch và công nghệ của Finhou, chỉ khi giao dịch được thực hiện thì mới hiện thị thông tin của người cho thuê cho bên thuê và việc này sẽ giảm đáng kể việc không thanh toán trên nền tảng này, trừ khi họ cố ý thực hiện, vì trên nền tảng này vẫn có trường hợp nhắn tin trao đổi và thương lượng giữa người thuê và cho thuê .

Yếu tố 3

Để đảm bảo thanh toán trên nền tảng này, đó là hợp đồng ràng buộc giữa đội cộng tác viên và bên cho thuê . và khi như vậy, thì bên cho thuê sẽ không muốn là không thanh toán qua nền tảng giao dịch của Finhou, bởi vì, họ sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi từ hợp đồng này.

Yếu tố 4

Đó là giá trị mà ứng dụng công nghệ Finhou đem lại cho người dùng là bên thuê, bên cho thuê, cũng như đối tượng đại lý của chúng tôi có rất nhiều ứng dụng công nghệ được sử dụng trong Finhou sẽ giúp cho bên thuê và bên cho thuê một số việc đáng kể như sau:

  • Việc thứ nhất : Có sự xác thực thông tin hình ảnh ngôi nhà làm giảm đáng kể thời gian , công sức và tiền bạc cho việc đi xem nhà và cho xem nhà giữa bên thuê và bên cho thuê. Vì vậy, việc giao dịch, việc tiến hành , việc tìm nhà và cho xem nhà được trở nên dễ dàng.
  • Việc thứ hai : Với việc tăng tỉ lệ Full phòng lên 90%, quản trị các loại dịch vụ trên ứng dụng công nghệ một cách thông minh.

Yếu tố 5

Phí giao dịch được thanh toán bởi bên thuê và bên cho thuê và việc này sẽ khiến cho bên thuê mong muốn thực hiện giao dịch và thanh toán này trên nền tảng công nghệ của Finhou.

Yếu tố 6

Là yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng tôi sẽ để bí mật và được chia sẻ cho cổ đông chiến lược.

Video liên quan